Oferta kursów

 • Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)- Nr ew. w RIS 2.32/00007/2015;
 • Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczona kadrę (w tym egzaminatorzy OKE w Poznaniu i Izby Rzemieślniczej w Szczecinie)
 • Umiejętności potwierdzone egzaminami przeprowadzanymi przez Komisje Egzaminacyjne instytucji:
 • Izba Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie;
 • Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wlkp.;
 • Urząd Regulacji Energetyki;
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Programy kursówi mogą być rozszerzone o tematykę w zakresie j. obcego zawodowego (j. angielski, j. niemiecki we współpracy ze szkołą językową)

Oferty kursów obejmują między innymi:

- pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną

- egzamin wewnętrzny wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu,

materiały szkoleniowe,

ubezpieczenie NNW,

serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna) lub catering - posiadamy stosowne zezwolenia SANEPID,

- egzaminy zewnętrzne wraz z organizacją wszelkich formalności związanych z egzaminem.

Istnieje możliwość organizacji innych kursów i szkoleń wg potrzeb zamawiającego w tym kursów organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

w tym:

 • Kursy umiejętności zawodowych,
 • Kursy kompetencji ogólnych,
 • Kursy, inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.